Nhận CV mẫu

Yêu cầu cho thuê nhân sự

Không tính phí trong giai đoạn dự thầu

Doanh nghiệp được tận dụng nguồn nhân lực có sẵn của Reco, hoàn toàn miễn phí trong giai đoạn

0 / 500
hero

Xây dựng nguồn lực mở rộng theo yêu cầu nhanh chóng, đa dạng

Doanh nghiệp được tận dụng nguồn nhân lực có sẵn của Reco, hoàn toàn miễn phí trong giai đoạn dự thầu

mark
CV số lượng lớn, đa dạng ngôn ngữ
mark
Tư vấn thị trường, rank lương
mark
Cung cấp nhân sự theo yêu cầu cụ thể