EXTENDED STAFF FOR

EXPONENTIAL SCALEUP

Đối tác nguồn nhân lực số
- nguồn nhân lực số thành công

Bổ sung nguồn nhân lực công nghệ chuyên môn cao, cùng bứt phá trên thị trường công nghệ số toàn cầu.

Extended Staff là gì?

Reco đồng hành tư vấn và cung ứng nhân lực xuyên suốt quá trình tiếp cận, theo thầu, cho đến khi dự án thành công.

staff

Đối ứng nguồn lực nhanh chóng cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

staff

Tư vấn cho khách hàng cuối về thông tin toàn cảnh thị trường nhân lực IT.

staff

Phân tích và tìm hiểu thị trường, lên kế hoạch và lộ trình cụ thể cho việc phát triển nguồn nhân lực linh hoạt cho từng giai đoạn dự án.

staff

Extended Staff dành cho những ai?

Reco đồng hành tư vấn và cung ứng nhân lực xuyên suốt quá trình tiếp cận, theo thầu, cho đến khi dự án thành công.

staff

Đang tìm kiếm một đối tác đảm bảo nguồn nhân lực đa dạng và hiệu quả vượt trội.

staff

Thiếu nhân sự ở 1 số tech-stacks trong giai đoạn đấu thầu dự án thị trường global.

staff

Mong muốn nâng cao năng lực Anh ngữ của nhân sự để đối ứng yêu cầu của khách hàng châu Âu, Mỹ, Úc,...

staff

Lợi ích của Reco

benefit

Tăng tỉ lệ thành công khi tham gia thầu dự án

Được tận dụng nguồn nhân lực có sẵn của Reco, giúp doanh nghiệp chủ động đối ứng nguồn lực nhanh chóng tức thời.

benefit

Nhận được tư vấn và lên kế hoạch nguồn lực hiệu quả

Reco tham gia cùng doanh nghiệp ở giai đoạn phân tích và tìm hiểu thị trường, cùng xây dựng kế hoạch nguồn lực hiệu quả.

benefit

Đa dạng hóa nguồn lực, đối ứng yêu cầu hiệu quả

Được tận dụng nguồn nhân lực có sẵn của Reco, giúp doanh nghiệp chủ động đối ứng nguồn lực nhanh chóng tức thời.

benefit

Tăng chất lượng của nhân sự trong giai đoạn đấu thầu

Reco tham gia cùng doanh nghiệp ở giai đoạn phân tích và tìm hiểu thị trường, cùng xây dựng kế hoạch nguồn lực hiệu quả.

Năng lực của Reco

1
10.000+

Developer đạt trình độ Middle/Senior/Expert

Các nhân sự đều sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo.

2
100%

Nhân sự được 'may do' riêng theo yêu cầu

Cung cấp đa dạng techstacks, phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.

3
1 Ngày

Nhân sự có thể đi làm tại dự án ngay khi có yêu cầu

Kết hợp nguồn lực có sẵn và nguồn lực mở rộng.

Nguồn lực Nhân sự Của RECO

CÁC DOMAIN PHỔ BIẾN

AI-ML
AI-ML
AI-ML
AI-ML
AI-ML
Blockchain
Blockchain
Blockchain
Blockchain
Big-Data
Big-Data
Big-Data
Big-Data
VR/AR-Simulation
VR/AR-Simulation
VR/AR-Simulation
VR/AR-Simulation
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
Cloud
IoT
IoT
Ecommerce
Ecommerce
Ecommerce
Low-code-agile
Low-code-agile
Low-code-agile
Low-code-agile
Other-domain
Other-domain

CÁC TECH STACKS PHỔ BIẾN

framework
framework
framework
framework
framework
framework
framework
framework
framework
UI/UX
UI/UX
UI/UX
UI/UX
Architecture
Database
Database
Database
Database
Database
Database
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language
programming-language

Hệ sinh thái nhân lực kết nối
Ứng viên và Doanh nghiệp

arrow

Khách hàng tiêu biểu

customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer
customer